بنام خدا... جام جالسند بازی دوم... صنعت نفت سندحمزه در دومین بازی برابر میزبان رقابت ها به نتیجه ی مساوی صفر - صفر رضایت داد.... در این بازی صنعت توپ و مالیکت بازی را کاملا در اختیار داشت ... حتی چند بار هم نعیم و حالوک تا آستانه ی باز کردن دروازه رفته اند که با بی دقتی توپ ها را به بیرون میزدند یا دروازه میگرفت... خلاصه صنعت نفت اگه دقت میکردن بازیکنانش سند بهرام را میبردند... و اما تیم میزبان یعنی مهر هنکین سندبهرام هم خوب بازی کرد ولی سعی میکرد فضا را ببنده و ضد حمله بزنه وحتی یکی دوبار هم با دروازبان تک به تک میشدن که عبدالرحمان دروازه ی صنعت اجازه نمیداد.... بهرحال بازی با اختیارات کامل دست صنعت نفت سندحمزه بود فقط گل نداشت... وضیعت دو تیم برای صعود خیلی دشوار شده هرچند هنوز امید هست.... منبع : دوستی |جام سندبهرام ...بازی دوم
برچسب ها : بازی ,صنعت ,دروازه